Kokybės krepšelis

Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija  dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“. Jo tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius mokykloje.

Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt. 

Daugiau informacijos apie projektą „Kokybės krepšelis“:

https://www.nsa.smm.lt/projektai/ugdymo-projektai/projektas-kokybes-krepselis/

https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/krepselis 

 


VILNIAUS R. JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJA VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus)

VILNIAUS R. JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS KOKYBĖS KREPŠELIO PROJEKTO VEIKLOS TOBULINIMO PLANO  PATIKSLINIMAS  NR. 1


 

Gimnazijoje įgyvendinamos KOKYBĖS KREPŠELIO veiklos

 
Naujos gimnazijos edukacinės erdvės – šiuolaikiškam mokymui (-si) 
Skatinamoji išvyka į Kuršių neriją ir Kauną
Stažuotė Trakų Vytauto didžiojo gimnazijoje
Įspūdžių kupina edukacinė-pažintinė kelionė į Druskininkus
Vyko projekto „Kokybės krepšelis“ gerosios patirties pristatymo renginys
Stažuotė Utenoje

Užsiėmimai IG-IVG kl. mokiniams „Mokėjimas mokytis. Skaitymo įgūdžių lavinimas“

Mokymai mokiniams
Kalbų laboratorija – kelias į šiuolaikišką mokymą ir mokymąsi
Šiuolaikinė literatūra  – kelias į sėkmę
Seminarai mokytojams
Edukacinė kelionė į Aukštaitijos nacionalinį parką
Kitoks mokytojas – kitokia pamoka – kitokia mokykla
Dalyvavimas edukacinėse konkursuose „Olympis 2021“ ir ,,Kengūra 2021“