Projektinė veikla

2022 metai

 


Kokybės krepšelis 

Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija  dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“. Jo tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius mokykloje.

Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt. 

Daugiau informacijos apie projektą „Kokybės krepšelis“:

https://www.nsa.smm.lt/projektai/ugdymo-projektai/projektas-kokybes-krepselis/

https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/krepselis 

 

Gimnazijoje įgyvendinamos KOKYBĖS KREPŠELIO veiklos

 


Mainų/ bendradarbiavimo projektas „Juodšilių šv. U. Leduchovskos gimnazijos jaunimas – ss. Uršuliečių licėjaus Pnievose jaunimas“

Projekto tema: Šventosios Uršulės Leduchovskos gyvenimas ir veikla Lietuvoje ir Lenkijoje.

Bendradarbiavimas ir ryšių palaikymas su seserų Uršuliečių gimnazijos bendruomene Pnievose Lenkijos Respublikoje.

Daugiau informacijos

 


Projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone“

Mūsų gimnazijoje buvo įgyvendinamas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro ir VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vykdomas projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus rajone“. Projekto metu IIG ir IIIG klasių mokiniai išklausė ir aktyviai dalyvavo paskaitose „Lyčių lygybė“, „Pirmoji pagalba“, „Sveika gyvensena“ ir „Priklausomybės“. Šių veiklų metu įgytas žinias ir gebėjimus mokiniai galės pritaikyti kasdieniame gyvenime, prireikus gebės suteikti pirmąją pagalbą.

 

 


2021 metai


Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant mokymo(si) aplinką.

Projekto vykdymo metu gimnazija aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių bei  kompiuterine įranga, reikalinga ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu.

Projektą rėmė Europos regioninės plėtros fondas.

Daugiau informacijos apie projektą gimnazijoje

 

Daugiau informacijos apie projektą:

https://www.nsa.smm.lt/projektai/infrastrukturiniai-projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis

https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001

https://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html