Gimnazijos vadovai

 

 

Gimnazijos direktorė

Ligija Koženevska 

III vadybinė kategorija,

Aukštasis išsilavinimas, istorijos vyresn. mokytoja

tel./fax.: (8 5) 2698127

el. paštas: ursules.vid.mok@gmail.com 

 
Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos direktorės L. Koženevskos 2021 metų veiklos ataskaita
Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos l. e. direktoriaus pareigas L. Koženevskos 2020 metų veiklos ataskaita

 

 

L. e. p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Violeta Trifonovienė

Aukštasis išsilavinimas, chemijos ir biologijos vyresn. mokytoja

tel./fax.: (8 5) 2698127

el. paštas: ursules.vid.mok@gmail.com 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Kristina Gaidulevič

Aukštasis išsilavinimas

tel./fax.: (8 5) 2698127

el. paštas: ursules.vid.mok@gmail.com