Administracija

 

 

L. e. direktoriaus pareigas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ligija Koženevska 

III vadybinė kategorija,

istorijos vyresn. mokytoja

tel./fax.: (8 5) 2698127

el. paštas: ursules.vid.mok@gmail.com 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Kristina Gaidulevič

tel./fax.: (8 5) 2698127

el. paštas: ursules.vid.mok@gmail.com 

 

 

Raštinės vedėja

Renata Sviackevič

tel./fax.: (8 5) 2698127

el. paštas: ursules.vid.mok@gmail.com