Gimnazijos vadovai

 

 

Gimnazijos direktorė

Ligija Koženevska 

III vadybinė kategorija,

istorijos vyresn. mokytoja

tel./fax.: (8 5) 2698127

el. paštas: ursules.vid.mok@gmail.com 

 

L. e. p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Violeta Trifonovienė

chemijos ir biologijos vyresn. mokytoja

tel./fax.: (8 5) 2698127

el. paštas: ursules.vid.mok@gmail.com 

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Kristina Gaidulevič

tel./fax.: (8 5) 2698127

el. paštas: ursules.vid.mok@gmail.com