Švietimo pagalba mokiniui

Siekiant užtikrinti ugdymosi veiksmingumą, gimnazijoje teikiama specialioji pedagoginė, logopedinė, psichologinė ir socialinė pagalba.

Danuta Stefanovič – logopedė, specialioji pedagogė 

Danuta Žižnevskaja – socialinė pedagogė

Kristina Pasevičė – psichologė 

 

Švietimo pagalba mokiniui teikiama remiantis šiais teisės aktais:

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas

Rekomendacijos dėl krizių valdymo mokyklose

Vaiko brandumą mokyklai, specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) įvertinimą, specialiojo ugdymo ir (ar) specialiosios pedagoginės, psichologinės, socialinės pedagoginės pagalbos skyrimą mokiniams (vaikams) nuo gimimo iki 21 metų atlieka Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba.