Pagalba mokiniui

Siekiant užtikrinti ugdymosi veiksmingumą, gimnazijoje teikiama specialioji pedagoginė, logopedinė, psichologinė ir socialinė pagalba.

Psichologas

Socialinis pedagogas

Logopedas

Specialusis pedagogas

Sveikatos priežiūros specialistas