Psichologas

Psichologė Kristina Pasevičė

II aukštas (mediniame pastate), 22 kabinetas

El. paštas: kristina.pasevice@gmail.com

 

PSICHOLOGINĖ PAGALBA

 

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS PASKIRTIS:  stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą,  padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais) bei kitais mokyklos bendruomenės nariais.

 

PSICHOLOGO VEIKLOS SRITYS

 

1. Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendravimas su tėvais ( globėjais, rūpintojais).

2. Įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;

3. Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

4. Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (gimnazijos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

 
PAGALBA GIMNAZIJOJE MOKINIUI TEIKIAMA, KAI KREIPIASI

 

  • Mokinys (savarankiškai).
  • Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).
  • Mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
  • Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

 

Psichologinę pagalbą telefonu teikia:

 

  • Jaunimo linija– 8 800 28888 (darbo laikas: 16.00-07.00 val. kasdien, savaitgaliais visą parą).
  • Vaikų linija– 8 800 11111 (psichologinė, emocinė, teisinė, socialinė pagalba vaikams, paaugliams. Darbo laikas: 11.00-21.00 val. kasdien).
  • Vilties linija– 116123 (psichologinė pagalba suaugusiems. Darbo laikas: visą parą).
  • Linija Doverija– 8 800 77277 (nemokama anoniminė, emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų kalba. Darbo laikas: 16.00 – 20.00 val. darbo dienomis).
  • Pagalbos moterims linija– 8 800 66366 (nemokama anoniminė, emocinė parama moterims ir merginoms. Darbo laikas: 10.00 – 21.00 val. darbo dienomis).
 
Psichologo darbo laikas:
Savaitės diena Etatinis darbo laikas  Pietų pertrauka
Kontaktinės valandos  

(Mokinių, pedagogų, klasės auklėtojų ir kitų specialistų, tėvų konsultavimas gimnazijoje)

Kita veikla  

(Bendradarbiavimas ir konsultacijos su kitais socialiniais partneriais, mokinių lankymas namuose, dokumentacijos tvarkymas, savišvieta ir kt.)

Pirmadienis 9.40-11.05  

13.15-14.45

7.50-8.55 12.45-13.15
Antradienis 9.40 – 13.00 13.30-17.10 13.00-13.30
Trečiadienis 8.55 – 10.00  

11.50 -12.25

15.30-16.00

8.05-8.55 12.25-12.55
Ketvirtadienis 9.40 – 13.00 8.15-8.55  

13.30-15.30

13.00-13.30