Maitinimas

 

Vaikų maitinimas įstaigoje organizuojamas remiantis šiais teisės aktais:

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

Maitinimo organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas 

Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

 

Nuo rugsėjo 1 d. visiems vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ir pirmokams bei antrokams mokykloje organizuojami nemokami pietūs.

 

Mokykla dalyvauja Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje:

„Pienas vaikams“ https://www.litfood.lt/veiklos-sritys/paramos-priemones/pienas-vaikams

„Vaisiai mokykloms“ https://www.litfood.lt/veiklos-sritys/paramos-priemones/vaisiai-mokykloms

Sveikas maistas – sveikas vaikas https://www.pienasvaisiai.lt