Vidurinis ugdymas

Vidurinio ugdymo paskirtis – padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, profesinės kompetencijos pradmenis.

Gimnazijos ugdymo planas

Pamokų tvarkaraštis,

Skambučių tvarkaraštis

Atostogos

 

Vidurinio ugdymo programa gimnazijoje įgyvendinama remiantis Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis 

Daugiau informacijos apie vidurinį ugdymą

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-vidurinis-ugdymas