Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti vaikui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Gimnazijos ugdymo planas

Pamokų tvarkaraštis,

Skambučių tvarkaraštis

Atostogos

 

Pradinio ugdymo programa gimnazijoje įgyvendinama remiantis Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis.

Daugiau informacijos apie pradinį ugdymą: 

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-pradinis-ugdymas