Biblioteka

Bibliotekos aktualijos

„GEROS KNYGOS YRA KAIP GERI GYVENIME SUTIKTI ŽMONĖS“

V. Gasiliūnas

 

Gimnazijos biblioteka – atviras švietimo ir informacijos centras,  sudarantis sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Bibliotekos tikslas – ugdyti moksleivių gebėjimus gyventi informacinėje visuomenėje.

Bibliotekos struktūra:
 • Abonentas
 • Skaitykla
 • Vadovėlių fondas
 
Bibliotekos vartotojams teikiamos paslaugos: 
 • mokinių ir mokytojų aprūpinimas vadovėliais;
 • bibliotekos dokumentų išdavimas;
 • naudojimasis skaitykla ir internetu;
 • konsultavimas ieškant informacijos, atsakymai į užklausas;
 • mokymas naudotis bibliotekos paslaugomis bei bibliotekoje esančia įranga;
 • parodų ir renginių organizavimas;
 •  kopijavimo, spausdinimo, skenavimo ir kt. paslaugos
 • galimybė vesti pamokas ir įvairius renginius, naudojantis bibliotekos ir skaityklos techninėmis priemonėmis.
 

Bibliotekos fondas:

 • Informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai ir kt.);
 • Vaikų literatūra;
 • Programinė lietuvių, lenkų / rusų literatūra;
 • Mokslo populiarinimo literatūra;
 • Skaitmeninės mokymo(si) programos;
 • Pedagoginė metodinė literatūra;
 • Periodiniai leidiniai.

 


 

Bibliotekos darbo laikas:

7.30 – 16.00

Pietų pertrauka:

11.30 – 12.00


Bibliotekininkė: 

Halina Jasiulevič

El. paštas: ursulesbiblioteka@gmail.com

Tel.: (8 5) 2 698127


 

 


Privaloma ir rekomenduojama literatūra

Lietuvių kalbos ir literatūros Privalomų ir rekomenduojamų perskaityti kūrinių sąrašas 5-8 klasėms ir I-IV gimnazijos klasėms.

Mokiniams (1–10 kl.) rekomenduojamos knygos


Bibliotekos veikla organizuojama remiantis šiais teisės aktais:

 

Naudojimasi Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos biblioteka taisyklės

Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

 

Bibliotekų fondo apsaugos nuostatai

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas

Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programa

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymas

Mokinys, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, vadovėliais naudojasi nemokamai.


Naudingos nuorodos

 

Vadovėlių duomenų bazė  www.emokykla.lt/bendrasis/vadoveliai/vadoveliu-duomenu-baze

Skaitmeninės mokymo priemonės https://www.emokykla.lt/bendrasis/skaitmenines-mokymo-priemones/priemones

Lietuvos rašytojai https://rasytojai.lt

Lietuvių kalbos žodynai

Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema „E. kalba“ https://ekalba.lt

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos el. ištekliai http://www.vlkk.lt/#el-istekliai

Literatūros kūriniai

Literatūros kūriniai 5–8 kl. https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt  

Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 kl. https://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/19600

Lietuvių literatūros ir istorijos šaltiniai http://šaltiniai.info 

Klasikinės lietuvių literatūros antologija http://antologija.lt

Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija www.tekstai.lt

Pasakos, vaikų knygos https://www.pasakanepasaka.lt

Pasakos, pasakėčios https://www.pasakos.lt

Skaitymo skatinimo programos

Skaitymo skatinimo programa https://skaitymometai.lnb.lt

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė https://www.lbd.lt

Šiaurės šalių literatūros savaitė https://www.nordisklitteratur.org/lt

Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius https://www.ibbylietuva.lt

Bibliotekos ir bibliotekų katalogai

Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema https://ibiblioteka.lt

Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portalas  www.epaveldas.lt

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa www.lvb.lt

Lietuvos akademinės bibliotekos https://aleph.library.lt

Vilniaus universiteto bibliotekos katalogas https://biblioteka.vu.lt

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos katalogai https://vb.mab.lt

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka www.lnb.lt

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka www.mab.lt

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka www.amb.lt

Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka https://vrscb.lt  

Saugumas internete

Draugiškas internetas https://www.draugiskasinternetas.lt

Saugumas elektroninėje erdvėje https://www.esaugumas.lt

Švietimas

Švietimo portalas emokykla www.emokykla.lt

Nacionalinė švietimo agentūra www.nsa.smm.lt

Brandos egzaminai www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/

PUPP www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/pupp/

NMPP www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/nmpp/

Švietimo naujienų portalas https://tinklas.lt   

Švietimo naujienos https://www.svietimonaujienos.lt

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema www.aikos.smm.lt

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija https://smsm.lrv.lt

Vilniaus rajono savivaldybės administracija – Švietimas www.vrsa.lt/svietimas/133

Mokinių orientavimas karjerai

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html

Orientavimas karjerai http://www.euroguidance.lt

Suaugusiųjų mokymasis

Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema https://www.smis.lt

Prisijungusi Lietuva https://www.prisijungusi.lt

E.pilietis https://www.epilietis.eu

Teisinė informacija

Teisės aktų registras www.e-tar.lt

Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktai https://e-seimas.lrs.lt

Administracinės paslaugos

Elektroniniai valdžios vartai https://www.epaslaugos.lt