Bibliotekos aktualijos


Lietuvos raudonoji knyga

 


Naudingos nuorodos

 

Literatūros kūriniai

Literatūros kūriniai 5-8 klasėms –  https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt

Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11-12 kl. – http://www.upc.smm.lt/naujienos/chrestomatija  

Lietuvių literatūros ir istorijos šaltiniai – http://šaltiniai.info

Klasikinės lietuvių literatūros antologija – http://antologija.lt

Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija – http://www.tekstai.lt

Skaitymo metai – www.skaitymometai.lt

 

Bibliotekos ir bibliotekų katalogai

Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema – https://ibiblioteka.lt  

Virtuali kultūros paveldo sistema –   https://www.epaveldas.lt

Vilniaus universiteto bibliotekos katalogas –  https://lanka.vu.lt

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos katalogai –  www.mab.lt/lt/katalogai

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka – www.lvb.lt

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – www.lnb.lt

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka – www.amb.lt

 

Švietimas

Vaikų linija. Be patyčių – www.bepatyciu.lt

Nacionalinis egzaminų centras – www.egzaminai.lt

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema – www.aikos.smm.lt

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazė – https://www.emokykla.lt/bendrasis/vadoveliai

Švietimo portalas emokykla – www.emokykla.lt

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – www.smm.lt

Nacionalinė švietimo agentūra – www.nsa.smm.lt

Vilniaus rajono savivaldybė – www.vrsa.lt

 


 


Lietuvių kalbos ir literatūros PRIVALOMŲ IR REKOMENDUOJAMŲ PERSKAITYTI KŪRINIŲ SĄRAŠAS 5-8 klasėms ir I-IV gimnazijos klasėms.


 

Elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 klasei