Laisvos darbo vietos

Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti.

Įstaiga: Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija.

Pareigybė: Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos direktorius.

 Pagrindinis skelbimas apie konkursą įdėtas į Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainę (https://www.vrsa.lt/go.php/Priemimas-i-valstybes-tarnyba60388503179) 2020 m. rugsėjo 21 d.

Pretendentų atrankos data 2020 m. gruodžio 9 d.“.