Mokiniams

 

 

Elektroninis dienynas

https://www.tamo.lt

 

Skaitmeninė mokymosi aplinkos

https://www.eduka.lt,

https://emapamokos.lt,

https://egzaminatorius.lt,

https://classroom.google.com

 

Vilniaus r.  Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos saugaus elgesio internete taisyklės

 

Pagalba skirtingais gyvenimo atvejais

Patyčių dėžutė https://patyciudezute.lt
Be patyčių www.bepatyciu.lt
Vaikų linija https://www.vaikulinija.lt
Pagalbos vaikams linija https://pagalbavaikams.lt
Jaunimo linija https://www.jaunimolinija.lt
Visų reikalas https://www.visureikalas.lt
Tu ne vienas http://tunevienas.lt
Tu esi https://tuesi.lt
Pagalbos linijos https://pagalbasau.lt/pagalbos-linijos

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas https://ntakd.lrv.lt
Aš kritiškas https://askritiskas.lt

Bendrasis pagalbos centras https://112.lt
Civilinė sauga https://www.lt72.lt

Draugiškas internetas https://www.draugiskasinternetas.lt
Saugumas elektroninėje erdvėje https://www.esaugumas.lt

Neformalusis mokinių švietimas

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC) https://lvjc.lt
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC)  https://www.lmnsc.lt

Naudinga informacija

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
https://ekalba.lt/dabartines-lietuviu-kalbos-zodynas
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijų bankas http://www.vlkk.lt/konsultacijos

Lietuvos moksleivių sąjunga https://www.moksleiviai.lt
Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos https://jrd.lt
Jaunimo reikalų agentūra https://jra.lt
Europos jaunimo portalas https://europa.eu/youth/home_lt

Jaunimo informavimas ir konsultavimas „Žinau viską“ https://zinauviska.lt
Jaunimo garantijos https://jaunimogarantijos.lt
Savanorystė https://savaplatforma.lt