Biblioteka

Bibliotekos aktualijos

„GEROS KNYGOS YRA KAIP GERI GYVENIME SUTIKTI ŽMONĖS“

V. Gasiliūnas

 

Gimnazijos biblioteka – atviras švietimo ir informacijos centras,  sudarantis sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Bibliotekos tikslas – ugdyti moksleivių gebėjimus gyventi informacinėje visuomenėje.

Bibliotekos struktūra:
 • Abonentas
 • Skaitykla
 • Vadovėlių fondas
 
Bibliotekos paslaugos:
 • Mokinių aprūpinimas vadovėliais
 • Grožinės literatūros išdavimas
 • Skaityklos paslaugos
 • Parodų organizavimas
 • Nemokamas internetas
 • Kopijavimo paslaugos
 • Konsultacijos ieškant informacijos, atsakymai į užklausas;
 • Informacinių naujienų sklaida
 • Dokumentų išdavimas į namus
 • Naudojimasis dokumentais skaitykloje
 • Dokumentų spausdinimas
 • Naudojimasis kompiuteriais
 • Naudojimasis kompiuteriniais diskais
 • Galimybė vesti pamokas ir įvairius renginius, naudojantis bibliotekos ir skaityklos techninėmis priemonėmis.
 

Bibliotekos fondas:

 • Informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai kt.); 
 • Programinė literatūra (grožinė ir kt.); 
 • Vaikų literatūra; 
 • Mokslo populiarinimo literatūra; 
 • CD ir skaitmeninės mokomosios programos; 
 • Periodiniai leidiniai.

 


 

Bibliotekos darbo laikas:

7.30 – 16.00

Pietų pertrauka:

11.30 – 12.00


Bibliotekininkė: 

Halina Jasiulevič

El. paštas: ursulesbiblioteka@gmail.com

Tel.: (8 5) 2 698127