Pažangiausia klasė

 
VILNIAUS R. JUODŠILIŲ ŠV. URUŠLĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJA KONKURSAS „PAŽANGIAUSIA KLASĖ“

 

KONKURSO TIKSLAI

  • Skatinti mokinius siekti aukštų mokymosi rezultatų.
  • Gerinti mokinių pažangumą.

KONKURSO UŽDAVINIAI

  • Individualaus mokinio pažangumo ir pažangos stebėsena ir vertinimas.
  • Didinti mokinių mokymosi motyvaciją.
  • Stiprinti mokinių atsakomybę už mokymosi pasiekimus.
  • Skatinti kolektyvo bendrystę.

Konkurso pradžia – 2022-01-24, pabaiga – 2022-06-23

Konkurso dalyviai: 5-8 ir IG-IIIG klasių mokiniai.

Konkurso koordinatoriai: Mokinių taryba

Konkursas gali būti tęsiamas kiekvienų kitų mokslo metų I ir II pusmetį.

 

VILNIAUS R. JUODŠILIŲ ŠV. URUŠLĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJA KONKURSAS „PAŽANGIAUSIA KLASĖ“ NUOSTATAI