NMPP

 

2022-2023 m. m. Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų gimnazijos ataskaitos

8 klasių gimnazijos NMPP ataskaita

6 klasių gimnazijos NMPP ataskaita

4 klasių gimnazijos NMPP ataskaita

 

Informacija apie nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimus (NMPP)

www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/nmpp/

 

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b37afd00d31311e68d79c2033f194657