Nuotolinis mokymas

 

VILNIAUS R. JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS R. JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJOS SAUGAUS ELGESIO INTERNETE TAISYKLĖS

ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

BŪK SAUGUS ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE!

REKOMENDACIJOS TĖVAMS IR GLOBĖJAMS DĖL VAIKŲ SAUGUMO INTERNETE

SVEIKA MITYBA

 

 


Skaitmeninių technologijų koordinatoriai, kurie konsultuos mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais:

Ireną Jenkelevič – mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo koordinatore;

Mariją Macinkevič – pradinių klasių mokytoja metodininkė, pradinio ugdymo (1-4 klasių) koordinatore;

Violetą Milewska-Burak – lietuvių kalbos vyresn. mokytoja, 5-8 klasių koordinatore;

Jolantą Liachovičienę – informacinių technologijų vyresn. mokytoja, IG-IVG klasių koordinatore; jolanta.liachoviciene@gmail.com arba TAMO dienynas

Pavelą Zachaževskijį – informatikos inžinierių, techninės pagalbos koordinatorius.