Neformalusis vaikų švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Gimnazijos neformaliojo švietimo grupės

Mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikiams ugdyti gimnazijoje veikia muzikos, šokių, dailės, keramikos, dramos, sporto, matematikos, kalbų, kraštotyrinio, gamtamokslinio ugdymo neformaliojo švietimo grupės (būreliai), ansambliai:

„Anima “ – jaunimo choras
„Boruvečka“ – mergaičių ansamblis
„Gamta ir ekologija“ – jaunųjų gamtininkų grupė
„Gimnazijos globėjos pėdsakais“ – jaunųjų kraštotyrininkų grupė
„Kalbos karoliukai“ – retorikos grupė
„Kartu“- dramos grupė
„Matematikos labirintai“ – matematikų grupė
„Meno dirbtuvėlė“ – rankdarbių būrelis
„Molio pasaka“– keramikos grupė
„Saulutė“ – šokių grupė
„Skambėk, daina” – vokalo studija
„Šypsena“ – šokių grupė
„Vieversėliai“ – jaunučių ansamblis
Choreografija
Kvadratas
Linksmoji anglų kalba
Nuostabus anglų kalbos pasaulis
Pramoginiai šokiai
Sportiniai žaidimai
Tinklinis

Neformaliojo vaikų švietimo grupių (būrelių) tvarkaraštis.

 


Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programos

Siekiant sudaryti sąlygas mokinių kūrybiškumo ir saviraiškos poreikiams tenkinti bei padidinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų prieinamumą, savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, leidžiantis mokiniams papildomai rinktis neformaliojo vaikų švietimo veiklas ir gauti iki 15 Eur per mėnesį kompensaciją lankomam būreliui. 

 

Vilniaus rajono savivaldybėje vykdomų Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų pagal projektą ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ sąrašas https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams/vilniaus-r-sav/462?1=1

 

Be to, gimnazijoje visi mokiniai gali pasinaudoti Kultūros paso paslauga (12 Eur vienam mokiniui per metus) kultūros pažinimo įpročiams ugdyti bei kultūros patirčiai plėsti. 

Kultūros pasas https://kulturospasas.emokykla.lt/renginiai

 

Daugiau informacijos apie neformalųjį vaikų švietimą

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimas-neformalusis

 

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.07DF6A456513/asr