Mokinių taryba

Mokinių tarybos nuostatai

Mokinių tarybos veiklos planas 2022-2023 m. m.

 

Mokinių tarybos sudėtis 
2022-2023 m. m.

Pirmininkas – David Jurevič (IIIG)
Pavaduotojas(-a) – Darija Kolesnikova (IIG)
Koordinatoriai – Elžbieta Bernacka, Mirena Kasperovič

Nariai:

7 klasė:
Uljana Tiunina
Karolina Stankevič
David Černiak
8 klasė:
Milana Šešunova
IG klasė:
Aurelija Franckievič
Dorota Petrauskaite
Kamilė Taraškevičiute
Tomaš Stankievič

IIG klasė:
Anieška Biaigo
Malgožata Žilinska
IIIG klasė:
Gabriela Selezniova
Daniel Černiak
Gabriela Kudinova
Evelina Sudeiko
IVG klasė:
Justyna Vitkovska
Diana Zimnoch