Metodinė taryba

 

Metodinės tarybos sudėtis:

 

Ligija Koženevska, gimnazijos direktorė, istorijos vyresn. mokytoja, metodinės tarybos pirmininkė

Elžbieta Bernacka, lenkų kalbos ir literatūros vyresn. mokytoja, kalbų ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė

Marija Macinkevič, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė

Janina Novicka, matematikos mokytoja metodininkė, tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė

Renata Voitechovska, technologijų vyresn. mokytoja, dorinio, meninio, technologinio, fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė

Ieva Kupcevič, lenkų kalbos ir literatūros vyresn. mokytoja, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė