Mokytojai

 

 1. L. Koženevska – l. e. direktoriaus pareigas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos vyresn. mok.
 2. L. Olenkovič – tikybos vyresn. mokytoja
 3. E. Kupcevč – lenkų kalbos ir literatūros vyresn. mokytoja
 4. E. Zacharevič – lenkų kalbos ir literatūros vyresn. mokytoja (vaiko priežiūros atostogose)
 5. M. Šileikienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 6. V. Milevska-Burak – lietuvių kalbos vyresn. mokytoja
 7. Ž. Narbutienė – anglų kalbos vyresn. mokytoja
 8. J. Petrovič – anglų kalbos vyresn. mokytoja
 9. J. Novicka – matematikos mokytoja metodininkė
 10. J. Liachovičienė – informacinių technologijų vyresn. mokytoja
 11. V. Trifonovienė – chemijos ir biologijos vyresn. mokytoja
 12. B. Romanovska – biologijos mokytoja (vaiko priežiūros atostogose)
 13. B. Šaranda – istorijos vyresn. mokytoja
 14. J. Kovalevska – geografijos vyresn. mokytoja
 15. P. Taraškevičius – dailės vyresn. mokytoja
 16. R. Voitechovska – technologijų vyresn. mokytoja, rusų kalbos mokytoja
 17. R. Graužnytė – kūno kultūros mokytoja metodininkė
 18. V. Gaiževski– choreografijos mokytojas
 19. M. Kasperovič – muzikos vyresn. mokytoja
 20. M. Macinkevič – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 21. I. Sinkievič – pradinio ugdymo vyresn. mokytoja
 22. D. Pavliukovič – pradinio ugdymo vyresn. mokytoja
 23. T. Filistovič – pradinio ugdymo vyresn. mokytoja
 24. D. Stefanovič – logopedė, specialioji pedagogė 
 25. D. Žižnevskaja – socialinė pedagogė
 26. D. Zubrickienė – lietuvių kalbos mokytoja
 27. R. Tumienė – fizikos mokytoja, matematikos vyresn. mokytoja
 28. K. Pasevičė – matematikos mokytoja, psichologė 
 29. J. Semionova – priešmokyklinio ugdymo pedagogė 
 30.  H. Miloš – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
 31. I. Jenkelevič – ikimokyklinio ugdymo pedagogė
 32. J. Baranovskaja – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja (vaiko priežiūros atostogose

 

H. Jasiulevič – bibliotekininkė

L. Bogdevič – mokytojo padėjėja