Mokytojų metodinės grupės

 

Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė grupė

Pirmininkė – J. Novicka , matematikos mokytoja metodininkė.

Pirmininko pavaduotoja – K. Pasevičė, matematikos mokytoja.

Sekretorė – J. Liachovičienė, informacinių technologijų vyresn. mokytoja.

Metodinės grupė nariai:

V. Trifonovienė, chemijos ir biologijos vyresn. mokytoja.

R. Tumienė,  matematikos vyresn. mokytoja.

B. Romanovska, biologijos vyresn. mokytoja.

I. Šuškevič, izikos vyresn. mokytoja.

M. Šuškevič, fizikos vyresn. mokytojas.


 

Kalbų metodinė grupė

Pirmininkė – E. Bernacka, lenkų kalbos ir literatūros vyresn. mokytoja

Metodinės grupė nariai:

E. Kupcevč, lenkų kalbos ir literatūros vyresn. mokytoja

M. Šileikienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

V. Milevska-Burak, lietuvių kalbos vyresn. mokytoja

Ž. Narbutienė, anglų kalbos vyresn. mokytoja

O. Lenkovskaja, anglų kalbos mokytoja

R. Voitechovska, rusų kalbos mokytoja

B. Šaranda, istorijos vyresn. mokytoja

J. Kovalevska, geografijos vyresn. mokytoja


 

Pradinio, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinė grupė

Pirmininkė – M. Macinkevič, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Metodinės grupė nariai:

I. Jenkelevič – pradinio ugdymo mokytoja

D. Pavliukovič – pradinio ugdymo vyresn. mokytoja

T. Filistovič – pradinio ugdymo vyresn. mokytoja

J. Semionova – priešmokyklinio ugdymo pedagogė 

H. Miloš – ikimokyklinio ugdymo pedagogė

E. Šitel – ikimokyklinio ugdymo pedagogė

J. Baranovskaja – ikimokyklinio ugdymo pedagogė


 

Dorinio, menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinė grupė

Pirmininkė – M. Kasperovič muzikos vyresn. mokytoja

Metodinės grupė nariai:

s. Irma (E. Skwerczinska) –  tikybos mokytoja

A. Subotkevič – dailės vyresn. mokytojas

R. Voitechovska – technologijų vyresn. mokytoja

R. Graužnytė – kūno kultūros mokytoja metodininkė

V. Gaiževski– choreografijos mokytojas