Sveikatos priežiūra

Sveikatos priežiūros mokykloje paskirtis − saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Vilniaus visuomenės sveikatos biuro

Visuomenės sveikatos specialistė

JELENA VOINOVA

El.p. jelena.voinova@vvsb.lt

Darbo grafikas:

Pirmadienį  7,00–19.00 val. pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

Antradienį  7.00–15.00 val. pietų pertrauka 12.00–12.30 val.
 

Pareigybės paskirtis – vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose.

 

Sveikatos priežiūra įstaigoje vykdoma remiantis šiais teisės aktais:

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas

 

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras 

Vilniaus rajono centrinė poliklinika

Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ambulatorijos 

Sveikatos priežiūros paslaugos sutrikusios raidos ir elgesio vaikams ir jų šeimoms teikiamos Vaiko raidos centre