Mokytojai

 

 1. L. Koženevska – gimnazijos direktorė, istorijos vyresn. mokytoja
 2. V. Trifonovienė – l. e. p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui, chemijos ir biologijos vyresn. mokytoja
 3. s. Irma – tikybos mokytoja
 4. I. Kupcevč – lenkų kalbos ir literatūros vyresn. mokytoja
 5. E. Bernacka – lenkų kalbos ir literatūros vyresn. mokytoja
 6. M. Šileikienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 7. V. Milevska-Burak – lietuvių kalbos vyresn. mokytoja
 8. D. Zubrickienė – lietuvių kalbos vyresn. mokytoja
 9. Ž. Narbutienė – anglų kalbos vyresn. mokytoja
 10. O. Lenkovskaja – anglų kalbos mokytoja
 11. J. Novicka – matematikos mokytoja metodininkė
 12. R. Tumienė – matematikos vyresn. mokytoja
 13. K. Pasevičė – matematikos mokytoja, psichologė 
 14. J. Liachovičienė – informacinių technologijų vyresn. mokytoja
 15. B. Romanovska – biologijos vyresn. mokytoja 
 16. I. Šuškevič – izikos vyresn. mokytoja.
 17. M. Šuškevič – fizikos vyresn. mokytojas.
 18. B. Šaranda – istorijos vyresn. mokytoja
 19. J. Kovalevska – geografijos vyresn. mokytoja
 20. R. Voitechovska – technologijų vyresn. mokytoja, rusų kalbos mokytoja
 21. R. Graužnytė – kūno kultūros mokytoja metodininkė
 22. M. Kasperovič – muzikos vyresn. mokytoja
 23. A. Subotkevič – dailės vyresn. mokytojas
 24. V. Gaiževski– choreografijos mokytojas
 25. M. Macinkevič – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
 26. I. Jenkelevič – pradinio ugdymo mokytoja
 27. D. Pavliukovič – pradinio ugdymo vyresn. mokytoja
 28. T. Filistovič – pradinio ugdymo vyresn. mokytoja
 29. J. Semionova – priešmokyklinio ugdymo pedagogė 
 30.  H. Miloš – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
 31.  E. Šitel – ikimokyklinio ugdymo pedagogė
 32. J. Baranovskaja – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
 33. D. Stefanovič – logopedė, specialioji pedagogė 
 34. D. Žižnevskaja – socialinė pedagogė