Vaikų priėmimas į gimnaziją

 

Prašymai priimti vaikus į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes teikiami informacinėje sistemoje www.registruok.lt > Vilniaus rajono savivaldybė.

Daugiau informacijos apie vaikų priėmimą į Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes galima rasti šiuo interneto adresu: https://www.vrsa.lt/svietimas/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas/437

 

Priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas

 

Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamos teritorijos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programą, aptarnaujamos teritorijos

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo programą, aptarnaujamos teritorijos