Mokinio pažymėjimo išdavimas

Gimnazija išduoda 1–12 klasių mokiniams Mokinio pažymėjimus.

Mokinio pažymėjimas (popierinis) išduodamas per 7 kalendorines dienas po kreipimosi ir mokinio amžių atitinkančios nuotraukos pristatymo.

Mokinio pažymėjimą perduoti ir naudoti kitiems asmenims draudžiama.
Mokinio pažymėjimas galioja iki atitinkamų mokslo metų pabaigos (rugpjūčio 31 d.).

Mokinio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašas