Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimas

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimas 2021 m.

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimas 2020 m.

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimas 2019 m.