Profesinio informavimo taškas (PIT)

 

 

 

 

 

KARJERA & STUDIJOS 2023  kovo 30-31 dienomis!

 

 

Stojantiesiems 2023 m.

 

 

 

AIKOS – ATVIRA INF​​ORMAVIMO, KONSULTAVIMO IR ORIENTAVIMO SISTEMA

 

 

 
MOKINIŲ UGDYMO KARJERAI INFORMACINĖ SVETAINĖ

 

 
Profesinis mokymas

 

 

 

 


PIT tikslai:

  • supažindinti mokinius su įvairiais profesijas;
  • padėti mokiniams planuoti profesinę karjerą atsižvelgiant į savo individualumą, darbo rinkos poreikius;
  • susidaryti tikslų ir pilną vaizdą apie būsimą profesiją.

  Uždaviniai: 

  •  mokyti savianalizės – nustatyti savo polinkius, interesus, gabumus; 
  • ugdyti savarankiškumą, gebėjimą įvertinti galimybes ir priimti teisingą sprendimą dėl tolesnės karjeros; 
  • teikti žinias apie profesijų turinį, ypatumus, reikalavimus, profesijų įsigijimo galimybes, mokymo įstaigas mokiniams, mokytojams, tėvams; 
  • kaupti informaciją apie profesinį rengimą ir darbo rinką šalyje ir užsienyje;
  • bendradarbiauti su kitomis profesinio informavimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis. 

  PIT kaupiama ir teikiama informacija apie profesijas Lietuvoje ir joms keliamus reikalavimus; apie respublikos profesinio mokymo ir aukštosiose mokyklose įgyjamas specialybes, mokymo programas, mokymo trukmę, konkursus, stojimo sąlygas ir kt. 

  PIT lankytojams siūlomos individualios konsultacijos, kurių tikslas – tyrinėti įvairias profesinės karjeros galimybes, susieti informaciją apie profesijas, studijas su individualiais interesais, polinkiais bei galimybėmis, priimti sprendimą dėl mokymosi profilio, studijų ar būsimos profesijos. 

  PIT siūlo mokiniams grupinius užsiėmimus, kurių metu susipažįsta su pagrindiniais karjeros planavimo žingsniais, tyrinėja profesinės informacijos šaltinius (spausdintus leidinius, tinklalapius), gauna naudingos informacijos, kuri padės planuoti būsimą profesinę karjerą. 

 

Profesinio informavimo tašką rasite gimnazijos bibliotekoje.

 

Informacijos apie profesijas galite ieškoti šiais internetiniais tinklalapių adresais:

 

www.aikos.smm.lt

www.lamabpo.lt

www.nrcg.lt

www.ldb.lt

www.darborinka.lt

www.kurstudijuoti.lt

www.studijos.lt

www.karjeroscentras.lt

www.tinklas.lt 

www.mokslas.lt

www.cvonline.lt

www.cvbankas.lt

www.ldrmt.lt 

www.moksleiviai.lt

www.sociumas.lt

www.cv.lt

www.manager.lt

www.nec.lt  

www.es-isidarbinimas.lt

www.lygus.lt

www.skvc.lt

www.vjrt.lt

www.osf.lt

www.lss.lt

 

 

 

Institucijos, teikiančios profesinio informavimo paslaugas 

 

Pedagoginės – psichologinės tarnybos. 

Respublikinių moksleivių techninės kūrybos rūmų karjeros planavimo centras. 

Universitetų karjeros centrai. 

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba. 

Lietuvos darbo birža. 

Privačios institucijos. 

Euroguidance centras. 

Profesinio konsultavimo specialistų asociacija.