Bibliotekos aktualijos


Šiuolaikinė literatūra – kelias į sėkmę

 

Įgyvendinant Kokybės krepšelio projekto lėšas buvo nupirkta mokomoji, mokslinė bei grožinė literatūra. Ne testai, egzaminai ar tyrimai turėtų skatinti mokinius tobulėti, o jų pačių noras pasiekti daugiau.

Perkant literatūrą buvo atsižvelgiama, kad praktiniai leidiniai būtų sudaryti taip, kad mokinys matytų kryptį, ką jis turėtų ir galėtų patobulinti per pamokas bei motyvuotų jį siekti aukštesnių rezultatų. Atlikęs užduotis, mokinys savarankiškai arba padedamas mokytojo ar tėvų gali įsivertinti balais pagal pasiekimų lygį. Tokie leidiniai skatina ir motyvuoja vaiką dirbti savarankiškai, todėl jam pateikiama pagalba: žodžių debesys, svarbiausios taisyklės, praktinių patarimų. Juose taip pat sistemingai pateikiami pažangos įsivertinimo įrankiai; siūloma įvairių darbo būdų ir strategijų, kurias galima pritaikyti ir kitur; pateikiama atvirųjų klausimų, kuriais vaikas skatina­mas reikšti savo pagrįstą nuomonę, o suformuota įsivertinimo sistema leidžia akivaizdžiai stebėti pažangą ir mokiniui, ir mokytojui, ir jo tėvams.

Dažnai girdime, kad skaityti naudinga, tačiau ar kada įsigiliname, kur slypi šio užsiėmimo nauda? Gali pasirodyti netikėta, tačiau klasikinės grožinės literatūros skaitymas suteikia tą pačią naudą, kaip ir asmeninio tobulėjimo knygos grožinės literatūros skaitymas leidžia lengviau apdoroti informaciją ir skatina kūrybiškumą. Skaitymas yra smagi veikla, kuri taip pat duoda naudos psichinei sveikatai bei mąstymui. Todėl tikimės, kad nauja literatūra pritrauks dar daugiau susidomėjusių skaitytojų.

 

 


Lietuvos raudonoji knyga

Lietuvių kalbos ir literatūros PRIVALOMŲ IR REKOMENDUOJAMŲ PERSKAITYTI KŪRINIŲ SĄRAŠAS 5-8 klasėms ir I-IV gimnazijos klasėms.


 

Naudingos nuorodos

 

Literatūros kūriniai

Literatūros kūriniai 5-8 klasėms –  https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt

Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11-12 kl. – http://www.upc.smm.lt/naujienos/chrestomatija  

Lietuvių literatūros ir istorijos šaltiniai – http://šaltiniai.info

Klasikinės lietuvių literatūros antologija – http://antologija.lt

Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija – http://www.tekstai.lt

Skaitymo metai – www.skaitymometai.lt

 

Bibliotekos ir bibliotekų katalogai

Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema – https://ibiblioteka.lt  

Virtuali kultūros paveldo sistema –   https://www.epaveldas.lt

Vilniaus universiteto bibliotekos katalogas –  https://lanka.vu.lt

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos katalogai –  www.mab.lt/lt/katalogai

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka – www.lvb.lt

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – www.lnb.lt

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka – www.amb.lt

 

Švietimas

Vaikų linija. Be patyčių – www.bepatyciu.lt

Nacionalinis egzaminų centras – www.egzaminai.lt

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema – www.aikos.smm.lt

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazė – https://www.emokykla.lt/bendrasis/vadoveliai

Švietimo portalas emokykla – www.emokykla.lt

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – www.smm.lt

Nacionalinė švietimo agentūra – www.nsa.smm.lt

Vilniaus rajono savivaldybė – www.vrsa.lt


Elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 klasei