Nuorodos

Elektroninis dienynas https://www.tamo.lt

Skaitmeninė mokymosi aplinkos

https://www.eduka.lt,

https://emapamokos.lt,

https://egzaminatorius.lt,

https://classroom.google.com

 

Vilniaus rajono registracija į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes 

https://www.registruok.lt/go.php/vilniaus-rajono-savivaldybe19015221898

 

Vilniaus rajono savivaldybė www.vrsa.lt

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba https://ppt.vrsa.lt

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras https://www.vilniussveikiau.lt

Vilniaus rajono centrinė poliklinika https://www.vrcp.lt

Vaiko raidos centras http://web.vaikuligonine.lt/centrai/vaiko-raidos-centras/apie-16

Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka https://vrscb.lt    

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija https://smsm.lrv.lt

Nacionalinė švietimo agentūra www.nsa.smm.lt

Švietimo portalas emokykla www.emokykla.lt

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema www.aikos.smm.lt

Švietimo mainų paramos fondas https://www.smpf.lt/lt

Lyderių laikas http://www.lyderiulaikas.smm.lt

Mokyklų tobulinimo centras https://www.mtc.lt

Švietimo naujienų portalas https://tinklas.lt

Ikimokyklinio ugdymo portalas https://www.ikimokyklinis.lt

Švietimo naujienos https://www.svietimonaujienos.lt

Valstybinė lietuvių kalbos komisija http://www.vlkk.lt  

 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC) https://lvjc.lt

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC) https://www.lmnsc.lt

Kultūros pasas https://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/kulturos-pasas/kulturos-pasas-1

Lietuvos moksleivių sąjunga https://www.moksleiviai.lt

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba https://vaikoteises.lt

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga http://vtaki.lt

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (SPIS) https://www.spis.lt

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) https://bakalauras.lamabpo.lt

 

Pagalba skirtingais gyvenimo atvejais:

Be patyčių www.bepatyciu.lt

Vaikų linija https://www.vaikulinija.lt

Patyčių dėžutė https://patyciudezute.lt

Pagalbos vaikams linija https://pagalbavaikams.lt

Jaunimo linija https://www.jaunimolinija.lt

Tėvų linija https://www.tevulinija.lt

Visų reikalas https://www.visureikalas.lt

Tu ne vienas http://tunevienas.lt

Tu esi https://tuesi.lt

Pagalbos linijos https://pagalbasau.lt/pagalbos-linijos

Bendrasis pagalbos centras https://112.lt

Civilinė sauga https://www.lt72.lt

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas https://ntakd.lrv.lt

Aš kritiškas https://askritiskas.lt

Draugiškas internetas https://www.draugiskasinternetas.lt

Saugumas elektroninėje erdvėje https://www.esaugumas.lt

 

Teisės aktų registras www.e-tar.lt 

Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktai https://e-seimas.lrs.lt

Elektroniniai valdžios vartai https://www.epaslaugos.lt

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Vilniaus rajono savivaldybė

Nacionalinis egzaminų centras

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO)

Švietimo portalas Emokykla.lt

Ugdymo plėtotės centras

AIKOS – atvira inf​​ormavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Olimpiados, konkursai

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba

Švietimo informacinių technologijų centras

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

Vaikų linija

Draugiškas internetas