Korupcijos prevencija

Pareigybės, į kurias pretenduojant, turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriaus 17 straipsnio nuostatomis:

– Direktorius

– Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 


 

Apie gimnazijos neteisėtus veiksmus prašome pranešti tel.  (8-5) 2698127 arba el.paštu: ursules.vid.mok@gmail.com 

 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-904 (Suvestinė redakcija nuo 2021-01-01)

 

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537