Istorija

1919 m. – Juodšiliuose buvo įkurta mokykla

1927 m. – mokyklą globoja šv. Uršulė Leduchovska

1933 m. – mokyklai atiduotas naujas, medinis pastatas, kuris pastatytas akcijos ,,100 mokyklų Vilniaus kraštui” metu

Po II pasaulinio karo – atsirado rusų, vėliau lietuvių klasės. Mokykla tapo trikalbė.

1965 m. – pastatytas 3 aukštų mūrinis mokyklos pastatas

1991 m. – lietuviškos klasės perkeltos į buvosi  spec. internatinės mokyklos pastatą.Įkurta savarankiška lietuviška mokykla

1992-07-21 – Vilniaus rajono Juodšilių vidurinė mokykla reorganizuota į rusų  (Juodšilių 1–oji vidurinė) ir į lenkų (Juodšilių 2-oji vidurinė) mokyklas. Įkurta savarankiška lenkų mokykla.

1992 m. – lenkų Juodšilių 2-osios vidurinės mokyklos direktore tapo Janina Lebrikienė

1994-06-24 – į pasaulį išeina pirmoji savarankiškos lenkų Juodšilių 2-osios vidurinės mokyklos abiturientų laida

1995 m. – suremontuotas medinio mokyklos pastato pirmas aukštas

1996-09-27 – mokyklos direktoriumi tapo Mečislav Jasiulevič

1999-09-01 – mokykloje apsilanko Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus

2000-09-01– mokslo metų pradžios šventės svečiai – Lenkijos Respublikos generalinis konsulas Mečislav Jackevič, Vilniaus rajono savivaldybės merė Leokadija Janušauskienė

2000-09-01– profilinio mokymo įvedimas 11-12 klasėse

2000-12-21 – antro mokyklos aukšto pašventinimas po kapitalinio remonto

2002-10-30– Vilniaus rajono savivaldybės sprendimu mokyklai suteiktas Uršulės Leduchovskos vardas

2003-02-28 – palaimintosios Uršulės Leduchovskos vardo suteikimo mokyklai šventė

2005-04-14 – Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Parudaminio pagrindinė mokykla (nuo 2005 m. rugsėjo 1 d.) tapo mūsų mokyklos Parudaminio skyriumi.

2006-06-01 – LR Švietimo ir mokslo ministerija perdavė mokyklai mokyklinį autobusą.

2008-06-08 – mokyklos globėjos muziejaus mokykloje atidarymas.

2010-04-30 – įvyko renginys „Gerbti istoriją – auklėti ateitį”, skirtas Juodšilių mokyklos 90-mečiui.

2011-09-01 – priešmokyklinio ugdymo grupės (mišraus amžiaus – nuo 3 iki 6 metų vaikų) atidarymas Juodšiliuose

2013-09-01 – Antros priešmokyklinio ugdymo grupės atidarymas (3–6 metų amžiaus vaikams)

2013-11-18 – Mokyklos pastato renovacijos pradžia, naujosios valgyklos ir sporto salės statybos.

2014-05-30 – Vilniaus rajono Tarybos sprendimu Nr. T3-174 mokykla gavo gimnazijos statusą.

2015-04-30 – Gimnazijos globėjos šv. Uršulės Leduchovskos 150 gimimo metinių, Gimnazijos inauguracijos bei statybų baigimo šventė „Gyventi dėl kitų laimės…”

Kviečiame trumpai kelionei Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos 

istorijos vingiais