Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Projekto kodas Nr. 09.1.3 – CPVA_V_704-02-0001.

Projekto vykdymo trukmė – 2017 m. kovo 22 d. – 2021 m. gruodžio  31 d.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant mokymo(si) aplinką.

Projekto vykdymo metu gimnazija aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių bei  kompiuterine įranga, reikalinga ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu.

Projektą rėmė Europos regioninės plėtros fondas.