Apie gimnaziją

Šiuo metu (2022 m. rugsėjo 1 d. duomenimis) gimnazijoje mokosi 171 mokinys, dirba 31 mokytojas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, daugiau kaip 20 techninio bei pagalbinio personalo darbuotojų. Gimnazijoje veikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 16 vaikų, ikimokyklinio ugdymo programą – 25).

Gimnazijoje organizuojami šie neformaliojo švietimo užsiėmimai: kraštotyros, estradinių šokių, choras, sporto, matematikos, dailės, dramos, informatikos ir kiti. Vykdomos vaikų vasaros poilsio, vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programos. 

Per įvairių dalykų pamokas mokiniai turi galimybę naudotis informacinėmis technologijomis: gimnazijoje yra 38 kompiuteriai. Mokymui naudojami 16 kompiuterių (visi prijungti prie interneto). Mokinių ir mokytojų individualiam darbui gimnazijos bibliotekoje įrengtos 5 darbo vietos darbui su kompiuteriu.

Metodinės grupės organizuoja įvairių dalykų dekadas, savaites: lietuvių kalbos savaitę, tiksliųjų mokslų dekadą, istorijos ir geografijos dalykų dekadą, užsienio kalbų savaitę. Mokiniai aktyviai dalyvauja olimpiadose ir konkursuose.

Kiekvienais metais organizuojama daug švenčių ir renginių. Tradiciniais renginiais tapo pirmokų krikštynos, Mokytojų diena, Kalėdinės scenos vaidinimas ir dalijimasis kalėdaičiais, Močiutės ir Senelio diena, mokslo pradžios ir pabaigos šventės ir kt. Organizuojamos ekskursijos po Lietuvą. Jau vykome į Kauną, Rumšiškes, Vilnių, Druskininkus.