Matematika ir saugus eismas

2022 m. lapkričio 7 d. 6 klasėje vyko integruota žmogaus saugos ir matematikos pamoka ne gimnazijos aplinkoje. Mokiniai kartu su mokytojomis vaikščiojo dažniausiais mokinių kelionės į mokyklą pėsčiomis maršrutais Juodšilių gyvenvietėje. Sustodami prie kelio ženklų aiškinosi jų reikšmę saugiam eismui. Taip pat nagrinėjo, kokiomis geometrinėmis figūromis pavaizduoti kelio ženklai, prisiminė, kaip skaičiuoti šių figūrų plotą ir perimetrą. Šeštokai netradicinės pamokos metu pamatė, kaip teorines žinias pritaikyti kasdienėje artimoje aplinkoje.

Matematikos mokytoja K. Pasevičė, žmogaus saugos mokytoja V. Trifonovienė

Foto B. Romanovska