Konkurso „Pažangiausia klasė“ finalas

Šių mokslo metų II-ame pusmetyje Mokinių tarybos iniciatyva buvo vykdomas konkursas „Pažangiausia klasė“, kurio metu buvo vertinami ne tik mokymosi pasiekimai, bet ir kiekvieno mokinio bei klasės pažanga. Vertinimo komisijai susumavus rezultatus, paaiškėjo, kad 2021-2022 mokslo metais pažangiausia tapo 6 klasė.
Kiekvienoje 5–8 ir IG–IIG klasėje buvo nustatytas ir įvertintas mokinys, kuris antrame mokslo metų pusmetyje pasiekė didžiausios asmeninės pažangos. 5-oje klasėje didžiausią pažangą padarė Jaroslav Nenartovič, 6-oje klasėje – Kamilė Tyševič, 7-oje klasėje – Aleksandr Bacharev, 8-oje klasėje – Erik Čiubuk, IG-oje klasėje – Erik Jarmolovič, II G-oje klasė – Gabriela Matulevič.
Laimėtojams buvo įteikti diplomai, o klasei nugalėtojai – atminimo dovanėlės.

Konkurso koordinatorė Violeta Trifonovienė