Atvirų pamokų ciklas

Gegužės 5 dieną matematikos mokytojos Kristina Pasevičė ir Ruslana Tumienė vedė atvira pamoka. Pamokos tema buvo ta pati „Erdvinės figūros”, bet mokytojos vedė pamoka skirtingose klasėse. Mokytojos Kristinos pamoka buvo įvadinė penktokams, o mokytojos Ruslanos – apibendrinamoji aštuntokams. Mokytojos taikė įvairu mokymo metodus, naudojo interaktyvia lenta, skaitmenines mokymo(si) priemones, platforma. Mokiniai atliko diferencijuota užduotis, dirbo poromis ir individualiai. Mokinių vertinimui ir įsivertinimui bei refleksijai mokytojos panaudojo skaitmenines technologijas.

Ačiū mokytojoms ir šauniems mokiniams.

Matematikos mokytoja metodininkė Janina Novicka