Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių  mokslų priemonėmis“

Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro vykdomame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto vykdymo metu (2018 m.) gimnazija gavo 1–4 klasėms skirtas mokymo priemones pasaulio pažinimo dalykui mokyti: termometrus, lupas, mikroskopus, gamtos tyrinėjimo rinkinius, matavimo indus ir cilindrus, mėgintuvėlius, tiriamųjų darbų įvairių lėkštelių rinkinius, žiūronus, kompasus, optikos rinkinius, magnetus ir metalinių plokštelių rinkinius, elektros grandinės rinkinius, svarstykles ir kt.

2019 m. gimnazijai jau yra pristatytos ir 5–8 klasėms skirtos gamtos mokslų, technologijų dalykų mokymo priemonės ir įranga: geometrinės optikos, mechanikos, mokomasis elektronikos, maketavimo rinkiniai, multimetrai, anglies dioksido dujų jutiklis, pH jutiklis, Petri lėkštelių rinkinis ir kt.

Šių priemonių dėka mokiniams bus lengviau įsisavinti gamtos mokslų sąvokas, įgyti gebėjimų, kurie padėtų pažinti pasaulį, ir išsiugdyti vertybines nuostatas.

Projekto svetainėje „Vedlys“ yra talpinama parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip atlikti gamtamokslinius tyrimus naudojantis gautomis priemonėmis, saugiai ir tinkamai elgtis su sudėtingesne komplekto įranga. 

http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html

Jolanta Liachovičienė