PUPP

 

2022-2023 m. m. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis

 

Informacija apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP)

www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/pupp/

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E64202686973

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A07B1A81868E