Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė Danuta Žižnevskaja

Tel. pasiteirauti : 8 616 86207

El. paštas: ziznevskaja@gmail.com

II aukštas 22 kabinetas

 

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius vaikus, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.

Socialinio pedagogo veikla gimnazijoje:

 • Darbas su mokiniais turinčiais elgesio problemų, mokyklos nelankančiais, vėluojančiais.
 • Konfliktinių situacijų analizė ir sprendimas.
 • Bendradarbiavimas su mokytojais, klasių vadovais sprendžiant iškilusias problemas, siekiant visapusiškos vaiko socializacijos.
 • Prevencinis darbas, mokinių socialinių įgūdžių ugdymas.
 • Pagalba tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdant savo vaiką, nuolatinis bendradarbiavimas sprendžiant iškilusias problemas.
 • Komandinis darbas (Vaiko gerovės komisijoje)
 • Šviečiamoji veikla
 • Gerumo akcijų iniciavimas.
 • Atstovavimas vaiko teisėms teisėsaugos institucijose,
 • Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais:
 • Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo priežiūra ir apskaita.

Mokiniai į socialinę pedagogę gali kreiptis, jeigu:

 • Turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais
 • Turi elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų
 • Patiria patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą

Čia esate visuomet laukiami

 

Savaitės diena Etatinis darbo laikas Pietų pertrauka
Kontaktinės valandos: mokinių, pedagogų, klasės auklėtojų ir kitų specialistų, tėvų konsultavimas gimnazijoje Kita veikla: lankymasis mokinių namuose, dokumentacijos pildymas, konsultacijos su kitais specialistai, metodinė veikla ir kt.
Pirmadienis 8.00-11.00 11.00-15.30 12.00-12.30
Antradienis 8.00-11.00 11.00-15.30 12.00-12.30
Trečiadienis 8.00-11.40 11.40-13.50    

14.35-16.15

12.00-12.30
Ketvirtadienis 8.00-11.00 11.00-15.30 12.00-12.30
Penktadienis 8.00-13.50 14.35-17.15 12.00-12.30
Iš viso: 18 18  
Iš viso savaitinių valandų: 36