Viešieji pirkimai

 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos mažos vertės viešieji pirkimai organizuojami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu 
Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos viešųjų pirkimų dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS)
VILNIAUS R. JUODŠILIŲ ŠV. URŠULĖS LEDUCHOVSKOS GIMNAZIJOS MAŽOS VERTĖS KONKURSO SĄLYGOS (APKLAUSOS BŪDU). Maisto produktų pirkimas 2021-2022 metams ( 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas)